Ýki il arasýndaki mesafeyi öðrenmek için bir ilin üzerine týklayýn ve mesafesini öðrenmek istediðiniz diðer ilin üzerine cursor'u sürükleyin. Mesafe otomatik olarak görünecektir.